III Niedziela Wielkiego Postu - 24.03.2019

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji - jest bowiem czasem łaski od Pana.

2. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 17.00.

3. W środę Msza św. za wypominanych o godz. 17.00 a po Mszy modlitwy za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych.

4. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 15.00 a po nich dodatkowa Msza św. Składka z Gorzkich Żali przeznaczona na dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu oraz kwiaty. Za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, w którym 

6. Dziękuję sprzątającym kościół paniom Helenie Wujkowskiej, Danucie Wujkowskiej, Magdalenie Kapusta, oraz panom Sławomirowi Karolus i Adrianowi Gruca.

7. Msze św. w tym tygodniu we wtorek i czwartek o godz. 7.00 rano w pozostałe dni o godz. 17.00.

8. Składka w przyszłą niedzielę inwestycyjna - za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

9. Podobnie jak w latach ubiegłych z Liszek do Czernej została wytyczona trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Na tej trasie EDK wyrusza w piątek 12 kwietnia. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 20.00 w kościele w Liszkach. Informacje i możliwość zapisów na stronie internetowej edk.org.pl.

10. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Rozalię Kapusta z Jeziorzan. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu w modlitwie:  Wieczny odpoczynek…