Muzyka Bożego Narodzenia

W niedzielę Objawienia Pańskiego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach miały miejsce Jasełka zatytułowane ,,Muzyka Bożego Narodzenia". Spektakl przez miesiąc pieczołowicie przygotowywany przez wspólnotę oazową obfitował w humor, ale i pobudzał do refleksji.

Tematem jasełek była melodia, która przez wieki pobudzała ludzi do czynienia dobra. W przedstawieniu widzieliśmy sytuacje znane z naszego życia, jak zwykła sprzeczka w rodzeństwie, załagodzona za pomocą fletu, na którym wygrywana była muzyka. Poznać mogliśmy też losy XVIII szlachcianek, prostych chłopek z XI stulecia, czy np. rodziny królewskiej. Wszystkie te postaci miał właśnie obchodzić Boże Narodzenie, a w ich kłopotach tuż przed świętami zawsze pomagała muzyka, obdarzając miłością, wolnością, pokojem i radością. Właśnie te dary – miłość, wolność, pokój i radość - były przesłaniem tego Misterium. Ich obraz miał służyć temu, żebyśmy chcieli siebie nawzajem nimi obdarzać, nawet kiedy nie słychać akurat „Muzyki Bożego Narodzenia”.

Jasełka z takim właśnie przesłaniem mogły mieć miejsce dzięki wielu osobom. Już po raz piąty mogliśmy skorzystać z twórczości Pan Marcin Kobierski, który napisał ten oryginalny i niepowtarzalny scenariusz. Strażacy z OSP w Jeziorzanach, życzliwe udostępniali swój „dom” na liczne próby zawsze zapewniając praktycznie domową temperaturę w strażnicy.
Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu tego przedstawienia. A nade wszystko dziękujemy parafianom, naszym przyjaciołom i gościom, którzy przybyli tak licznie na Misterium i przyjęli je z tak dużym entuzjazmem. Jesteście SUPER!” 

Wspólnota oazowa

Zapis wideo całego przedstawienia:

Zdjęcia autorstwa Krzysztofa Bartnika. Pełna fotorelacja do zobaczenia tutaj.