Pielgrzymowanie do Matki

"Przez cały tydzień szliśmy po kalwaryjskich dróżkach, rozważając tajemnice ziemskiego życia i chwały nieba Maryi. Dziś gromadzimy się w tej wspólnocie wiary, aby podziękować dobremu Bogu za dar Matki, która w tym Sanktuarium od czterech wieków uzdrawia, króluje i pociesza." W taki sposób podziękował pielgrzymom za obecność i modlitwę kustosz Kalwaryjskiego Sanktuarium – o. Konrad Cholewa.

Po raz kolejny Kalwaria Zebrzydowska zgromadziła i wielu pielgrzymów również z naszej parafii. Uczestnicy pielgrzymki przeżywali tajemnicę Wniebowzięcia NMP, pogłębiając swą wiarę i okazując ogromne przywiązanie i miłość do Matki Bożej i Sanktuarium kalwaryjskiego.
Ogromne słowa wdzięczności przekazujemy wszystkim, którzy z radością włączyli się w trud pielgrzymowania na kalwaryjskich dróżkach. Bóg zapłać! 

MARYJO WNIEBOWZIĘTA, módl się za nami!
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!