Plan wizyty duszpasterskiej 2017/2018

Ściejowice – dzień 1 – 27.12.2017 od 8:30
Początek wizyty duszpasterskiej u Państwa Szostaków. Następnie domy za remizą w kierunku Podskala, następnie domy prawą i lewą stroną w kierunku boiska. Zakończenie u Państwa Stopów.

Ściejowice - dzień 2 – 28.12.2017 od 8:30
Początek u Pana Boronia i Państwa Gębarowskich, następnie domy za lasem od strony Jeziorzan, potem druga strona lasu, koło boiska i kolejno droga na Borki.  Zakończenie u Państwa Sroków.

Ściejowice – dzień 3 – 29.12.2017 od 8:30
Początek u Państwa Gruców i domy prawą i lewą stroną w kierunku remizy.
Zakończenie u Państwa Bernert.

Ściejowice – dzień 4 – 30.12.2017 od 8:30
Początek u Państwa Edwarda i Ireny Stopa, domy na Osiedlu Sowim, potem domy za skałą.
Zakończenie pod Skałką u Państwa Makowskich.

Ściejowice – dzień 5 – 02.01.2018 od 15:00
Początek u Państwa Szczypczyków następnie domy prawą i lewą stroną w kierunku Piekar. Zakończenie u Państwa Nosal.

Jeziorzany – dzień 1 – 03.01.2018 od 15:00
Górskie domy. Początek u Państwa Matczyk.  Zakończenie u Państwa Skrzyńskich.

Jeziorzany – dzień 2 – 04.01.2018 od 15:00
Początek u Państwa Józefczyków domy obustronnie w kierunku Górskich Domów, domy na Mosynce, a następnie domy w kierunku szkoły. Zakończenie u Państwa Andrzejewskich.

Jeziorzany – dzień 3 – 08.01.2018 od 15:00
Początek u Państwa Grela, domy na Osiedlu Szkolnym, a następnie domy w kierunku kapliczki.
Zakończenie u Państwa Białków.

Jeziorzany – dzień 4 – 09.01.2018 od 15:00
Początek u Państwa Kowalików, następnie domy prawą i lewą stroną w kierunku kapliczki. Zakończenie u Pana Organisty.

Jeziorzany – dzień 5 – 10.01.2018 od 15:00
Początek u Państwa Kapustów, następnie domy prawą stroną drogi w kierunku Ściejowic, powrót drugą stroną drogi.  Zakończenie u Państwa Stępskich.

Jeziorzany – dzień 6 – 11.01.2018 od 15:00
Początek u Państwa Królik, domy do kapliczki następnie domy od kapliczki w kierunku Rącznej. Zakończenie u Państwa Kuć.

Jeziorzany – dzień 7 – 12.01.2018 od 15:00
Kutek. Początek u Państwa Porębskich, następnie domy od końca w kierunku kościoła.
 Zakończenie u Państwa Janasów.

Jeziorzany – dzień 8 – 13.01.2018 od 8:30
Gawóra. Początek u Państwa Żak. Zakończenie u Państwa Przebindów.