XXXII Niedziela Zwykła - 11.11.2018

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.
  • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.
  • 17 XI  – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

3. W piątki i soboty listopada po Mszy św. o godz. 17.00  modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

4. Dziękuję sprzątającym kościół paniom: Helenie Dominiarczyk, Annie Gruca, Joannie Paliś Renacie Marczak i Annie Gruca.

5. W Gościu Niedzielnym o roli Kościoła, który najsilniej łączył Polaków ze wszystkich trzech zaborów, w związku z 100. leciem odzyskania Niepodległości, czy dlaczego prąd podrożeje i jakie będą tego konsekwencje.

6. Msze św. w tym tygodniu we wtorek i czwartek o godz. 7.00 rano w pozostałe dni o godz. 17.00.

7. Składka w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na zakup oleju opałowego . Za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

8. W ostatnią niedzielę odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii. W związku z otrzymaniem projektu koncepcyjnego termoizolacji naszego kościoła. Który na razie nie został zaakceptowany. Podjęto decyzję, iż składki inwestycyjne będą przeznaczone na wymianę okien na chórze (tych koło Pana Organisty).

9. W sobotę (17. 11) udajemy się do Łagiewnik o godz. 11.00 Msza św. (w kościele u sióstr) i zostaną przekazane naszej parafii relikwie św. siostry Faustyny. Są jeszcze miejsca w busie więc zachęcam.