O parafii

Historia parafii:

Wsie Jeziorzany i Ściejowice przez wiele wieków należały do opactwa tynieckiego. W roku 1786 zostały przyłączone do parafii w Liszkach.

Ze względu na dużą odległość do kościoła parafialnego w latach 70-tych ubiegłego wieku mieszkańcy wsi zaczęli starania o pozwolenie na budowę kościoła w Jeziorzanach. Decyzję taką otrzymali w 1982 roku.

11 kwietnia 1982 roku wstawiono krzyż na placu kościelnym i śp. ks. Andrzej Fryźlewicz (ówczesny wikary z Liszek) dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła. Został wtedy powołany Komitet Budowy Kościoła, na czele którego stanął śp. ks. Józef Obyrtacz .

Kamień węgielny pod kościół został poświęcony przez św. Jana Pawła II 23 czerwca 1983 roku na krakowskich Błoniach, a wmurowany przez ks. kard. Franciszka Macharskiego 18 września 1983 r.

W 1986 roku śp. ks. abp Stanisław Nowak dokonał poświęcenia nowej świątyni. W tym też roku została erygowana nowa parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach obejmująca swym zasięgiem Jeziorzany i Ściejowice. Jej pierwszym proboszczem został śp. ks. Józef Obyrtacz.
Obecnym proboszczem parafii jest ks. Andrzej Bartkowski.

Księża związani z parafią:

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

ks. Józef Łędzki
ks. Roman Łędzki

śp. ks. abp Stanisław Nowak
śp. ks. Tomasz Sobesto
śp. ks. Marek Sobesto
śp. ks. Jan Matuzik SDS

PROBOSZCZOWIE

ś.p. ks. Józef Obyrtacz - święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza kardynała Karola Wojtyły 4 kwietnia 1971 roku. Na początku swojej drogi kapłańskiej został mianowany wikariuszem w parafii pod wezwaniem św. Marcina w Marcyporębie, gdzie posługiwał przez następne trzy lata. Jego kolejnym miejscem posługi została wyznaczona parafia Chrystusa Króla w Żywcu, gdzie pracował jako wikariusz przez dwa lata. Opuściwszy Żywiec, ksiądz Józef przez sześć lat był jednym z duszpasterzy w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. W 1982 roku, decyzją ówczesnego metropolity krakowskiego, kardynała Franciszka Macharskiego, został mianowany przewodniczącym komitetu budowy kościoła dla Jeziorzan i Ściejowic. Do momentu powstania parafii zamieszkiwał na terenie parafii św. Mikołaja w Liszkach.Kiedy w 1986 roku powstała parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, został jej pierwszym proboszczem. Swój urząd pełnił do 29 czerwca 2016 roku, tym samym był proboszczem parafii w Jeziorzanach przez 30 lat. Po przejściu na emeryturę pozostał w naszej parafii. W kwietniu 2021 roku obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Pan powołał go do wieczności 21 czerwca 2021r.

ks. Edward Pasteczko - święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Kardynała Franciszka Macharskiego 19 maja 1990r. Swoją posługę kapłańską pełnił w ośmiu parafiach: w Gdowie, w Krakowie na Prokocimiu Starym, w Jordanowie, w Krakowie na Borku Fałęckim, w Kłaju, Chełmku, Nowym Targu i w Krakowie w parafii św. Mikołaja. Od 29 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2021r. był proboszczem naszej parafii.

ks. Andrzej Bartkowski - urodził się w Wadowicach, na terenie papieskiej Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Po powstaniu nowej parafii w Wadowicach uczęszczał do kościoła św. Piotra Apostoła. Tam rozeznawał swoje powołanie, przez wiele lat służąc w parafii jako ministrant i lektor. W 1991 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku w Katedrze na Wawelu, z rąk ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

Swoją posługę duszpasterską rozpoczął w parafii św. Michała Archanioła w Sieprawiu, miejscowości w której urodziła się i była ochrzczona bł. Aniela Salawa. Następnie w parafii Miłosierdzia Bożego na Nowym Prokocimiu oraz Parafii św. Józefa na osiedlu Kalinowym. Ostatnie siedem lat posługiwał w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, gdzie katechizował w szkole podstawowej, przygotowywał dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, prowadził przygotowania do bierzmowania oraz opiekował się wspólnotą Domowego Kościoła.

23 czerwca 2021 roku ks. Abp Marek Jędraszewski powierzył mu funkcję proboszcza w naszej parafii.