I Niedziela Adwentu - 29.11.2020

Najnowsze wpisy
I Niedziela Adwentu - 29.11.2020

 1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, do zgłębienia Mszy św. i Eucharystii.
 2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Każdego dnia zachęcam do uczestniczenia we Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej RORATAMI. W naszym kościele będą odprawiane we wtorek i czwartek o godz. 6.45 a w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież, dzieci. Zgodnie z tradycją przynieśmy lampiony roratne. Tradycyjnie przed mszą św. wieczorną od godz. 16.30 do godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy za naszą Ojczyznę i parafię za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
 3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami. Szczególną okazją do tego niech będą kazania podczas Mszy św. roratniej o tajemnicy Eucharystii.
 4. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek miesiąca (3 grudnia). Pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne, zakonników i osoby konsekrowane, których świadectwo życia i miłości Boga i bliźniego jest dla nas pięknym znakiem. W Kościele powszechnym obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, wspierajmy ich duchowo i materialnie oraz prośmy o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.
 5. W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.00 i w czasie trwania adoracji. 4 grudnia to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi pracy, wspierajmy modlitwą wszystkich poszukujących pracy.
 6. W pierwszą sobotę miesiąca, przypadającą w tym tygodniu, okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
  i znieważenia. W godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych. Zadbajmy
  o to, by tego dnia nasi bliscy mogli przyjąć sakrament pokuty i pojednania oraz Komunię Świętą. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii i kancelarii oczywiście w czasie pandemii proszę o potwierdzenie chęci przyjęcia księdza z komunią św. Spowiedź dla chorych przed świętami będzie też w sobotę 19 grudniaproszę by zgłaszać chorych w zakrystii kościoła. 
 7. Przyszła niedziela to dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie i pomocy materialnej dla niego. Ofiary na ten cel będą zbierane do puszek przed kościołem.
 8. W zakrystii od dziś można kupić świece Caritasu na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Są też do nabycia opłatki na stół wigilijny.
 9. Polecam lekturę Gościa Niedzielnego w którym bezpłatny dodatek - kalendarz ścienny na rok 2021 z wizerunkami świętych, oraz początek cyklu adwentowego „Objawiło się życie”. Jest też Mały Gość Niedzielny na miesiąc grudzień. Polecam lekturę.
 10. Dziękuję sprzątającym kościół w ubiegłym tygodniu – paniom: Klaudii Kubiś, Marii Grzesiak, Magdalenie Musiał, Magdalenie Zelech, Zofii Kapusta, panom Stanisławowi Kapusta i Wiesławowi Guzik.
 11. Dzisiejsza składka inwestycyjna za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

W tym tygodniu patronują nam:

 • w poniedziałek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;
 • w czwartek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;
 • w piątek 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.