Boże Ciało 2023

Bóg zapłać za udział w procesji Bożego Ciała oraz przygotowanie ołtarzy i złożone ofiary na kwiaty teraz zdobiące naszą świątynię. 
Bóg zapłać również za obecność podczas oktawy Bozego Ciała. Dziękuję za podjęte posługi: pocztom sztandarowym - Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ściejowic i Jeziorzan oraz zabezpieczenie trasy, LSO,
Rodzicom troszczącym się o obecność dzieci w strojach: krakowskich i komunijnych, chłopcom w komżach, osobom niosącym feretrony, baldachim, służbie kościelnej.