Dzień Miłosierdzia Bożego

„Niedziela Miłosierdzia Bożego to dzień szczególnego dziękczynienia. Bogu – za jego Miłosierdzie. I ludziom za ich Miłosierdzie” mówił ks. profesor Edward Staniek rozpoczynając tegoroczne kazanie odpustowe. Dzień odpustu parafialnego był również dla nas dniem szczególnej pamięci o śp. ks. abp Stanisławie Nowaku.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. dr Tadeusz Nosek. Na zakończenie Mszy Świętej poświęcił on również tablicę pamięci śp. ks. abp Stanisława Nowaka - naszego rodaka i wielkiego orędownika powstania naszej parafii.

Kazanie odpustowe można posłuchać tutaj: