IV Niedziela Wielkanocna - 25.04.2021

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Dzisiejsza składka inwestycyjna za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać – składki tegoroczne przeznaczone będą na wymianę nagłośnienia w naszym kościele i remont schodów na plebanii.

2. W środę Msza św. za wypominanych w wypominkach rocznych a po Mszy św. modlitwy w ich intencji.

3. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia tygodnia  zapraszamy na nabożeństwa majowe o godz. 17.30 a po nim Msza św. W pierwszą sobotę podczas nabożeństwa odmówimy też akt ofiarowania Sercu Maryi.

4. W niedzielę miesiąca maja nabożeństwo majowe o godz. 15.00 a po nim Msza św. 

5. W niedzielę miesiąca maja Msze św. będą:

  • 02.05.2021 o godz. 8.00, 9.30 Msza św. w intencji naszych Strażaków z Jeziorzan i Ściejowic, 11.00 i po nabożeństwie majowym ok. 15.30.
  • 09.05.2021 o godz. 8.00, 10.30, 12.30 - Msza św. dla dzieci z klasy III przystępującej do I Komunii św. z naszej parafii, a o godz. 15.00 nabożeństwo majowe i po nim Msza św. 
  • w pozostałe niedziele miesiąca maja (16.05, 23.05 i 30.05) Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 o godz. 15.00 nabożeństwo majowe i po nim Msza św.

Układ Mszy św. w niedzielę miesiąca maja jest też wywieszony w naszej gablocie parafialnej i na stronie Internetowej parafii.

6. Dziękuję sprzątającym kościół w ubiegłym tygodniu, paniom: Marii Madej, Izabeli Zelek, Barbarze Soleckiej, Agacie Soleckiej i Marii Bębenek.

7. Polecam lekturę Gościa Niedzielnego, w którym m. in. o kierownictwie duchowym, czym jest i dlaczego jest tak ważne?

W tym tygodniu patronuje nam:

  • w czwartek 29 kwietnia – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

          Gminne Biuro Spisowe w Liszkach, informuje, że w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021r., według stanu na dzień 31.03.2021r., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021r. Główny Urząd Statystyczny na terenie całej Polski prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkiem spisowym objęte zostały osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami, odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

          Podstawową, obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie GUS  pod adresem spis.gov.pl, osoby które nie mają dostępu do internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów przygotowanych w każdym urzędzie statystycznym lub urzędzie miasta i gminy, gdzie są przygotowane miejsca spisowe albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu; 22 279 99 99. Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

          Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl jak również na stronie Urzędu Gminy Liszki www.liszki.pl

          Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.