Maryjne pielgrzymowanie

Nasza parafia jak co roku pielgrzymuje do Maryjnych sanktuariów naszego regionu. Zgodnie z tradycją we wrześniu pielgrzymowaliśmy do dwóch Sanktuariów: w Tuchowie i Odporyszowie. Tegoroczna wędrówka po miejscach kultu maryjnego była przede wszystkim dziękczynieniem młodzieży za dar bierzmowania, który to sakrament otrzymali z rąk bp Janusza Mastalskiego tydzień wcześniej. Pielgrzymowało Nas 80 osób, starszych i młodszych wiekiem.

U Matki Bożej Tuchowskiej o godzinie 10:00 uczestniczyliśmy w mszy świętej której przewodniczył i Słowo wygłosił nasz proboszcz ks. dr Edward Pasteczko. Po liturgii zostaliśmy oprowadzeni po świątyni i muzeum. Nie zabrakło również czasu na strawę cielesną jaką był obiad w refektarzu.

Po obiedzie przejechaliśmy do Odporyszowa do sanktuarium Matki Bożej Powiślan zwanej również Zwycięską. Na terenie sanktuarium odprawiliśmy drogę krzyżową, którą animowała młodzież bierzmowana. Następnie w kościele odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ostatnim punktem było zwiedzanie kościoła jak również muzeum, które dedykowane jest pamięci Jana Wnęka, który był artystą i pierwszym lotnikiem. Około godziny 17:30 powróciliśmy do parafii.

Dobremu Bogu dziękujemy za dar pielgrzymowania, a Matce Bożej za otoczenie Nas swoim Matczynym płaszczem opieki.

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych pielgrzymkach parafialnych.