Niedziela Miłosierdzia Bożego - 11.04.2021

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona, jako Niedziela Miłosierdzia Bożego – to też dzień naszego odpustu parafialnego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia, jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

Składam serdeczne podziękowanie ks. dr hab. Piotrowi Andryszczak za kazania w dniu naszego odpustu i przewodniczenie sumie odpustowej.

2. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości. Modlimy się za wstawiennictwem św. siostry Faustyny.

3. W tym roku mija 35 rocznica poświęcenia naszego kościoła, którego dokonał ks. abp. Stanisław Nowak nasz rodak. Udziela on nam swojego pasterskiego błogosławieństwa wszystkim parafianom. Natomiast w przedsionku kościoła nad kropielnicą jest apostolskie błogosławieństwo Ojca św. papieża Franciszka dla naszej wspólnoty parafialnej z tej racji.

4. W Gościu Niedzielnym dodatek – obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa z aktem osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu oraz rozmowa z autorem biografii papieża Benedykta XVI – Peterem Seewaldem. Polecam lekturę. 

5. Msze św. w tym tygodniu poniedziałek i czwartek o godz. 7.00 rano w pozostałe dni o godz. 18.00. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. w tym roku zapraszam w poniedziałek, środę, piątek i sobotę na Mszę św. o godz. 18.30 i po niej będzie próba przed Komunią św.

6. Dziękuję sprzątającym kościół w ubiegłym tygodniu, paniom: Marcie Wierzbickiej, Sylwii Polakiewicz, Agacie Sobesto oraz Annie i Jackowi Łowickim.

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Piotr Igła z Jeziorzan i śp. Teresa Makowska ze Ściejowic, której pogrzeb będzie jutro o godz. 14.00. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu w modlitwie: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… .