Niedziela Wielkanocna - 04.04.2021

Drodzy parafianie i goście!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywaliśmy Święte Triduum Paschalne: , panu kościelnemu, panu organiście oraz tym, którzy przygotowali ołtarz adoracji, grób Pański, posprzątali kościół i przystroili go kwiatami, strażakom, orszakowi procesyjnemu, a przede wszystkim liturgicznej służbie ołtarza  (lektorom, ministrantom i ceremoniarzom) Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i o godz. 15.00. Swymi modlitwami i ofiarami wspomagamy uczelnie katolickie a w szczególności Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie. Bóg zapłać za ofiary.

3. Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – dzień naszego odpustu parafialnego. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, suma odpustowa o godz. 11.30  i o godz. 15.00. Kazania wygłosi i sumę odpustową o godz. 11.30 poprowadzi nasz tegoroczny rekolekcjonista ks. dr hab. Piotr Andryszczak. Prawdopodobnie będzie też ks. Józef Obyrtacz były proboszcz z racji swojego 50 - lecia przyjęcia sakramentu kapłaństwa.

4. Dziękuję sprzątającym kościół w ubiegłym tygodniu, Państwu Monice i Markowi Nosal, Magdalenie Sobesto-Wiejak oraz Iwonie Sobesto-Kopacz.

5. Polecam lekturą Gościa Niedzielnego w którym m. in. o zmartwychwstaniu z perspektywy Marii Magdaleny jest tez Mały Gość Niedzielny dla najmłodszych.

6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Józef Gruca ze Ściejowic i śp. Andrzej Przebinda ze Ściejowic. Polećmy ich wspólnej modlitwie – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

7. Msze św. w tygodniu we wtorek i czwartek o godz. 7.00 rano w pozostałe dni o godz. 18.00 i 18.30.