Ostatnie pożegnanie ks. Józefa

25 czerwca 2021 roku nasza parafia pożegnała budowniczego kościoła oraz pierwszego proboszcza ks. Józefa Obyrtacza. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył ks. bp Janusz Mastalski.

Ksiądz Józef Obyrtacz święcenia kapłańskie przyjął z rąk księdza kardynała Karola Wojtyły 4 kwietnia 1971 roku. Na początku swojej drogi kapłańskiej został mianowany wikariuszem w parafii pod wezwaniem św. Marcina w Marcyporębie, gdzie posługiwał przez następne trzy lata. Jego kolejnym miejscem posługi została wyznaczona parafia Chrystusa Króla w Żywcu, gdzie pracował jako wikariusz przez dwa lata. Opuściwszy Żywiec, ksiądz Józef  przez sześć lat był jednym z duszpasterzy w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. W 1982 roku, decyzją ówczesnego metropolity krakowskiego, kardynała Franciszka Macharskiego, został mianowany przewodniczącym komitetu budowy kościoła dla Jeziorzan i Ściejowic. Do momentu powstania parafii zamieszkiwał na terenie parafii św. Mikołaja w Liszkach. Kiedy w 1986 roku powstała parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, został jej pierwszym proboszczem. Swój urząd pełnił do 29 czerwca 2016 roku, tym samym był proboszczem parafii w Jeziorzanach przez 30 lat. Po przejściu na emeryturę pozostał w naszej parafii. Pan powołał go do wieczności 21 czerwca 2021r.