Parafialne pielgrzymowanie 2021

28. września br. blisko 50 osób z naszej Parafii wraz z Księdzem Proboszczem udało się na pielgrzymkę do Sanktuarium św. Anny na Górze Świętej Anny oraz do Prudnika – miejsca, do którego internowany był bł. ks. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. 

Swoje pielgrzymowanie pątnicy rozpoczęli od Mszy Świętej w Sanktuarium św. Anny, w czasie której kazanie o tym jak ważną postacią w historii zbawienia, a dalej dla całego Kościoła jest św. Anna, wygłosił jeden z ojców franciszkanów, którzy opiekują się tym miejscem. Po Eucharystii pielgrzymi wysłuchali niezwykle ciekawej, bogatej, ale i nieraz trudnej historii tego pięknego miejsca, jakim jest Góra św. Anny. Następnie każdy otrzymał czas na indywidualne zwiedzanie i regenerację – a naprawdę było co zwiedzać. Na Górze Św. Anny można zobaczyć przede wszystkim wcześniej wspomniane Sanktuarium, a także włości wokół samego Sanktuarium oraz klasztoru, Kalwarię z kapliczkami (a wszystko to wzorowane na bliskiej nam Kalwarii Zebrzydowskiej), pierwsze na świecie Muzeum Krzyża Świętego, Pomnik Czynu Powstańczego wraz z potężnym amfiteatrem, grota Matki Bożej czy też pamiątkowy ołtarz, przy którym w 1983r. Mszę sprawował św. Jan Paweł II.
Drugim przystankiem na pielgrzymiej trasie był Prudnik, a dokładniej Sanktuarium św. Józefa w Prudniku wraz z przylegającym do niego klasztorem ojców franciszkanów. To właśnie miejsce było trzecią z kolei placówką internowania bł. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pielgrzymi zwiedzili tam Sanktuarium oraz celę zakonną, w której Błogosławiony Prymas przeżywał chwile swojego odosobnienia, wysłuchali historii tego miejsca oraz modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Święta Anno – módl się za nami!
Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński – módl się za nami!