Plan wizyty duszpasterskiej 2018/2019

1. dzień – Ściejowice

27. 12. 2018 od godz.  8.30

Początek u Państwa Szostak, następnie domy za remizą w kierunku Podskala, potem  domy prawą stroną i lewą stroną w kierunku boiska. Zakończenie u Państwa Stopów

2. dzień - Ściejowice

28. 12. 2018 od godz. 8.30

Początek u Państwa Gruców i domy prawą i lewą stroną w kierunku Remizy. Zakończenie u Państwa Bernert.

3. dzień – Ściejowice

29. 12. 2018 od godz. 8.30

Początek u Pana Piotra Nowak, domy za Skałą, następnie domy za lasem od strony Jeziorzan, drugą stroną lasu koło boiska i kolejno droga na Borki. Zakończenie u Państwa Sroków.

4. dzień – Ściejowice

31. 12. 2018 od godz. 8.00

Rozpoczęcie u Państwa Edwarda i Ireny Sobesto, domy na Osiedlu Sowim, potem domy za Skałą. Zakończenie pod Skałą u Państwa Makowskich.

5. dzień – Ściejowice 

02. 01. 2019 od godz. 15.00

Początek u Państwa Szczypczyków, następnie domy prawą i lewą stroną w kierunku Piekar. Zakończenie w Państwa Nosal.

1. dzień – Jeziorzany

03 .01. 2019 od 15.00

Górskie Domy. Początek u Państwa Matczyk. Zakończenie u Państwa Skrzyńskich.

2. dzień – Jeziorzany

04. 01. 2019 od godz. 15.00

Początek u Państwa Józefczyków, domy obustronnie w kierunku Górskich Domów. Domy na Mosynce a następnie domy w kierunku szkoły. Zakończenie u Państwa Andrzejewskich.

3. dzień – Jeziorzany

05. 01. 2019 od godz. 15.00

Początek u Państwa Karolus, domy lewą stroną w kierunku szkoły, a następnie domy na osiedlu Szkolnym. Potem domy lewą stroną w kierunku kapliczki. Zakończenie u Państwa Białków.

4. dzień – Jeziorzany 

07. 01. 2018 od godz. 15.00

Początek u Państwa Kowalików, następnie domy prawą i lewą stroną w kierunku kapliczki. Zakończenie u Pana Organisty.

5. dzień – Jeziorzany

08. 01. 2019 godz. 15.00

Początek u Państwa Kapustów, następnie domy prawą stroną drogi w kierunku Ściejowic. Powrót drugą stroną drogi. Zakończenie u Państwa Stępskich.

6. dzień – Jeziorzany

10. 01. 2019 od godz. 15.00

Początek u Państwa Królik, domy do kapliczki, a następnie domy od kapliczki w kierunku Rącznej. Zakończenie u Państwa Kuć.

 

7. dzień – Jeziorzany

11. 01. 2019 od godz. 15.00

Kutek. Rozpoczęcie u Państwa Porębskich, następnie domy od końca w kierunku kościoła. Zakończenie u Państwa Janas.

8. dzień – Jeziorzany

12. 01. 2019 od godz. 8.30

Wizyta duszpasterska na Gawórze. Początek u Państwa Śmiech. Zakończenie u Państwa Przebinda.