Rodzina Bogiem silna

W niedzielę 16 czerwca 2019 podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30, w naszym kościele parafialnym miało miejsce uroczyste przyjęcie pięciu rodzin do wspólnoty Domowego Kościoła (kręgu), gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. 

Małżeństwa te przez okres dwóch lat przygotowywały się poznając zasady pracy i funkcjonowania kręgu, pogłębiały swoją wiarę przez wspólne odkrywanie i dzielenie się Słowem Bożym, a także budowały relacje między sobą tworząc wspólnotę. Przyjmując zapalona świecę, która symbolizuje Jezusa Chrystusa, pragną pogłębiać relację z Nim poprzez codzienną modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną oraz regularne spotkanie ze Słowem Bożym, regułę życia, dialog małżeński, a także coroczne rekolekcje formacyjne.

Niech Jezus Chrystus, którego przyjęli w symbolu światła, przenika ich życie w codzienności i we wspólnocie kręgu.

"Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu" św. Jan Paweł II