Świadectwo parafialnej Oazy

Wraz z zakończeniem roku szkolnego młodzież należąca do wspólnoty oazowej zakończyła kolejny rok formacyjny mocną AGAPĄ! Tym samym rozpoczęła czas wakacyjnych wyjazdów rekolekcyjnych. Jak podsumowaniem zakończenia roku szkolnego przez każdego ucznia jest świadectwo, tak podsumowaniem roku formacyjnego naszej parafialnej oazy niech też będzie świadectwo jej działalności w minionym roku.


1. Ruch Światło-Życie to przede wszystkim FORMACJA, czyli proces stopniowego doskonalenia się. W czym? Przede wszystkim w relacji z Panem Bogiem, w poznawaniu Go.

Działo się to przede wszystkim za sprawą:

  • comiesięcznych wspólnotowych Eucharystii,  
  • spotkań w małych grupkach (5-6 osobowych), na których czytając Jego Słowa przez Pismo Święte dowiadywaliśmy się jak Pan Bóg działa, czego od nas chce i jak naprawdę ogromnie nas kocha (serio, to jest PETARDA jak on kocha każdego - musisz to odkryć!)
  • spotkań całej wspólnoty, które były przestrzenią poznawania sensu OAZY, piękna patriotyzmu (100 lat niepodległości!), sensu postu modlitwy i jałmuży w Wielkim Poście i wielu innych bożych rzeczy...


2. Oaza to również zaangażowanie społeczne. Jak to się działo?

Ano np. przez to, że:

  • jako jedni z pierwszych w Polsce testowaliśmy najnowszą aplikację mobilną dla bierzmowanych i wspólnot młodzieżowych PentecostApp stworzoną przez naszego zaprzyjaźnionego animatora z Nowej Huty. Tym samym stała się ona naszym wewnętrznym komunikatorem mobilnym!
  • po raz kolejny staraliśmy się w ciekawy sposób przedstawić tajemnicę Bożego Narodzenia, przez wystawienie JASEŁEK w strażnicy w Jeziorzanach,
  • byliśmy narzędziem, przez który całą nasza parafia mogła wspomóc naszego parafianina Miłoszka w walce z chorobą - mowa o akcji "Słodko jest się dzielić",
  • po raz kolejny wyruszyliśmy w Drogę Krzyżową w intencji zmarłych z kościoła na cmentarz.


3. Na świadectwie pojawić się musi również dobra zabawa i radość, jaką się w tej wspólnocie dzielimy.
Dobre spędzanie wspólnego czasu to podstawa, dlatego nie zabrakło:

Rozpoczynamy czas wakacji i liczymy na wsparcie modlitwą wakacyjnych rekolekcji, na które się udajemy. Niech to będzie czas Bożego działania i czas pięknych spotkań z naszymi rówieśnikami.

O tym co u nas w wakacje dowiadujecie się z naszego fejsa !
Szalom PARAFIA JEZIORZANY :-)