Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2020

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam - jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

            Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.30 i 14.00.
Ze względu na obostrzenia i stan pandemii nie będzie tradycyjnej procesji na cmentarz.
Modlitwy za zmarłych wypominanych będą dziś po każdej Mszy św. 

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

3. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane dwie Msze święte w następujących godzinach: o godz. 7.00 rano, 17.00. po nich modlimy się za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych.

4. Przez osiem dni listopada (które można w tym roku wybrać sobie dowolnie przez cały miesiąc) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła lub cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem. Penitencjaria Apostolska możliwość zyskania odpustów dała na cały miesiąc listopad (można wybrać 8 dowolnych dni tego miesiąca).

5. W środę nasze modlitwy kierujemy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy świętej
o godz. 7.00 rano. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 i o godz. 17.00 Mszy Świętej po niej będziemy się modlić za naszych zmarłych wypominanych.

Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16.00 (w kaplicy św. Józefa). W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Sercu Maryi tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz. 16.30 a  po Mszy Świętej o godz. 17.00 modlimy się za naszych zmarłych wypominanych.

W sobotę 07.11 br. wyjątkowo na stan pandemii
nie będzie odwiedzin chorych z Komunią Św.

W sytuacjach nagłych (niebezpieczeństwa śmierci) ksiądz przyjdzie z sakramentami
spowiedzi św., namaszczenia chorych  i Komunii św. po wcześniejszym zgłoszeniu. 

7. Msze św. w tym tygodniu we wtorek i czwartek o godz. 7.00 rano w pozostałe dni o godz. 17.00. Pół godziny przed Mszą św. wieczorną wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 połączona z modlitwami za naszą Ojczyznę. Potrzeba jest naszej modlitwy szczególnie w tym czasie pandemii i niepotrzebnego zamieszania.

8. Dziękuję sprzątającym kościół w ubiegłym tygodniu paniom: Halinie Przebinda, Jolanta Przebinda, oraz panu Władysławowi Karolus i Mateuszowi Rosek.

9. Polecam lekturę Gościa Niedzielnego w którym o czyśćcu i o duszach w czyśćcu, którym możemy pomóc naszą modlitwą i Mszą św. Czy też o księdzu, który przetrwał dwuletnią niewolę u dżihadystów dzięki modlitwie różańcowej. Polecam lekturę. Jest też Mały Gość Niedzielny dla dzieci na miesiąc listopad.

Msze Święte w niedziele i święta od 08.11.2020 
o godz. 8.00, 9.30 i 11.00.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła. Patron naszego pana kościelnego, którego osobę i posługę w naszym kościele polecam modlitwie parafian.