V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże.

Msze św. w niedzielę o godz. 8.00, 9.00, 10.30 
i po adoracji o godz. 15.30.

2. Ze względu na sytuację pandemii i przepisy dotyczące uczestniczenia we Mszach św. i nabożeństwach do 5 osób (oprócz posługujących przy ołtarzu) nie będzie nabożeństw Drogi Krzyżowej w piątek i Gorzkich żali w niedzielę. Zamiast tego pół godziny przed Mszą św. wieczorną w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i sobotę oraz w niedzielę o godz. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem ofiarowania Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi świata i Polski. W niedzielę po adoracji dodatkowa Msza św. ok. 15.30.

3. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty przez cały okres do świąt po  Mszy św. zarówno rano, jaki i wieczorem. Oczywiście trzeba zachować zasady, iż w kościele może być tylko do 5 osób.  W piątek nie będzie drogi krzyżowej tylko pół godz. przed wieczorną Mszą św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie będzie też nabożeństwa Gorzkich żali w niedzielę. Ze względu na sytuację pandemii nie będzie organizowanych rekolekcji w parafii. Nie będzie też spowiedzi w takiej formie, jak w ubiegłych latach.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą trudną codzienność. Odwiedziny chorych w pierwszy piątek od godz. 11.00. 

5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski, szczególne w tym trudnym czasie. 

6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych o godz. 8.00, 9.00, 10.30 i 15.00 pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

7. Dziękuję za posprzątanie kościoła naszemu panu kościelnemu Karolowi Białek i Janowi Steczko. Pani Magdzie ze Ściejowic za środki do dezynfekcji. 

8. Zmieniliśmy czas na letni dlatego Msze św. w tygodniu będą o godz. 18.00. Msze św. w tym tygodniu w poniedziałek o godz. 18.00, we wtorek o godz. 7.00 rano,  w środę o godz. 18.00, w czwartek o 7.00, 7.30 i 18.00, piątek o 7.00, 7.30 i 18.00 i sobotę o godz. 7.00, 7.30 i 18.00. 

Druga intencja Mszy św. w tygodniu będzie odprawiona po pierwszej Mszy św. ok. 17.30. 
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w kaplicy św. Józefa przez cały tydzień po Mszach św. 
Należy zachować zasadę by w kościele było do 5 osób.